സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്‌ വീണ്ടും വിസ്മയം ആകുന്നു:സഹായം ചോതിച്ച ദ്യുതി എന്ന കുട്ടിക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്നും നേരിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി എത്തി ആവുന്ന സഹായം ചെയ്തു(വീഡിയോ)

Loading...

സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന മനുഷ്യന്‍ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ ജന ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക ആണ് .വലിയ വലിയ വക്തികള്‍ക്ക് പോലും ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ആണ് മലയാളികളുടെ ഈ കുഞ്ഞു സുപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ ചെയ്യുന്നത് .ഇതാ തന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക്‌ പേജില്‍ സഹായം ചോദിച്ച  cycling, swimming , running (triathlon) അടക്കം വിവിധ sports items ല് state, national level നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള് നേടിയ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട് അന്യെക്ഷിച്ചു കോഴിക്കോട് നിന്നും തിരുവനന്ത പുരത്തു എത്തി അവളെ സഹായിച്ച കാര്യം  തന്‍റെ ഫേസ് ബുക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തത് . കൂടുതല്‍ ആളുകളിലേക്ക്‌ എത്താനും മറ്റുള്ളവര്‍ സഹായിക്കാനും ആകാം അദ്ദേഹം അത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇട്ടതു .

എന്തായാലും സന്തോഷ്‌ പണ്ഡിറ്റ്‌ എന്ന മനുഷ്യന്‍ വീണ്ടും വിസ്മയം ആകുക ആണ് .ഇതാ അദ്ദേഹം ഇട്ട ഫേസ്ബുക്ക്‌ പോസ്റ്റ്‌

Dear facebook family,
ഇന്നലെ എന്ടെ ഫേസ് ബുക്കില് Dhyuthy എന്ന കുട്ടി ചെറിയൊരു സഹായം ചോദിച്ചു വിവരങ്ങള് നല്കിയിരുന്നു…
കോഴിക്കോട് നിന്നും കാര്യങ്ങള് നേരില് മനസ്സിലാക്കുവാനായ് ഞാനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി…cycling, swimming , running (triathlon) അടക്കം വിവിധ sports items ല് state, national level നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള് നേടിയിട്ടുണ്ട്… ഇപ്പോള് Olympics പന്കെടുക്കണമെന്ന മോഹവുമായാണ് എന്നെ സമീപിച്ചത്….

ദ്യുതിക്ക് നല്ല പോഷകാഹാരം, നല്ലൊരു പരിശീലക൯, പലിശീലനത്തിന് പുതിയ സൈക്കിളടക്കം പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട്..

കാര്യങ്ങള് നേരില് അവരുടെ വീട്ടില് പോയി മനസ്സിലാക്കിയ ഞാ൯ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു സഹായങ്ങള് ചെയ്തു…
ഭാവിയിലും ചില സഹായങ്ങള് ചെയ്യുവാ൯ ശ്രമിക്കും…

(ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വിവരണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല,,,,, ആ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ട്രോഫികളും പതക്കങ്ങളും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും,,,,,
നന്ദി ജോസ് ജീ, ഷൈലജ sister, മനോജ് ബ്രോ)

Dear Facebook family

Dear facebook family, ഇന്നലെ എന്ടെ ഫേസ് ബുക്കില് Dhyuthy എന്ന കുട്ടി ചെറിയൊരു സഹായം ചോദിച്ചു വിവരങ്ങള് നല്കിയിരുന്നു…കോഴിക്കോട് നിന്നും കാര്യങ്ങള് നേരില് മനസ്സിലാക്കുവാനായ് ഞാനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി…cycling, swimming , running (triathlon) അടക്കം വിവിധ sports items ല് state, national level നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള് നേടിയിട്ടുണ്ട്… ഇപ്പോള് Olympics പന്കെടുക്കണമെന്ന മോഹവുമായാണ് എന്നെ സമീപിച്ചത്….ദ്യുതിക്ക് നല്ല പോഷകാഹാരം, നല്ലൊരു പരിശീലക൯, പലിശീലനത്തിന് പുതിയ സൈക്കിളടക്കം പല ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട്..കാര്യങ്ങള് നേരില് അവരുടെ വീട്ടില് പോയി മനസ്സിലാക്കിയ ഞാ൯ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു സഹായങ്ങള് ചെയ്തു…ഭാവിയിലും ചില സഹായങ്ങള് ചെയ്യുവാ൯ ശ്രമിക്കും…(ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വിവരണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല,,,,, ആ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ട്രോഫികളും പതക്കങ്ങളും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും,,,,, നന്ദി ജോസ് ജീ, ഷൈലജ sister, മനോജ് ബ്രോ)

تم النشر بواسطة ‏‎Santhosh Pandit‎‏ في الخميس، ٣١ يناير ٢٠١٩

 

Loading...