എന്തായാലും തീവ്രത കുറഞ്ഞ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലായും, ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായും, പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം 18 ൽ എത്തിച്ചും സഖാപ്പികൾ ഈ കേസും...

കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന പീഡന സംഭവത്തെയും ഒരു രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ പാവം പെൺകുട്ടിയെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മർദിച്ചു അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ഇതിൽ കേരളത്തിലെ...

Follow us

442,912FansLike

Latest news

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com